(PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی


10 thoughts on “(PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

 1. says: (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی Showhar e Ahou Khanom Lady Ahou’s Husband Ali Mohammad AfghaniAfghani wrote his masterpiece Lady Ahou’s Husband while in prison

 2. says: (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی گویا در ابتدا قرار بود نام این کتاب «زن چادر سفید» باشد اما افغانی بعد از اینکه وارد داستان می‌شود و به قول خودش وقتی گرفتارش می‌شود، نام «شوهر آهو خانم» را برای آن انتخاب می‌کند این رمان در زندان نوشته شده و علی‌محمد افغانی در

 3. says: characters شوهر آهو خانم (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی یکی از خاله‌زنکی‌ترین کتابایی بود که تا الان خوندم و نصفه نیمه هم رهاش کردم تو حدود سیصد چارصد صفحه، اندازه‌ی صد صفحه هم محتوای داستانی نداشت و می‌تونست همه‌ی اینا رو تو حدود ۵۰ صفحه بگه به علاوه، به نظرم این کتاب و محتوای داستانیش، آدم

 4. says: (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی

  characters شوهر آهو خانم characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download کلی با خودم فکر کردم چرا این کتاب یکی از مشهور ترین کتابهای ایرانیه، متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم جز اینکه قلم نویسنده شیواستهمین داستان بی محتوایی که آزاردهنده ترین بخشش جملات زن

 5. says: characters شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  characters شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی من باور دارم کتابهایی مثل شوهر آهو خانم شاهکار ادبی نیستند، حداقل برای من، اما معتقدم که روایتگران قدرتمندی هستند که زندگی مردم عادی

 6. says: characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی characters شوهر آهو خانم مزخرف ترين داستانى كه ممكن بود پا به عرصه ى وجود بذاره مزخرف از لحاظ ظلم بى سابقه ى سيد ميران، و بى عرضگى بى اندازه ى آهو، و ساديست بودن نويسنده ٩٠٠ صفحه گذشت تا يك داستان پر سوز و گداز رو با بدترين شيوه ى ممكن به خواننده ش تزريق كنه

 7. says: characters شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download بعد از حدود یک سال تا 50 صفحه پیش رفتن از من بعیدهامروزم یه ریویو ازش خوندم که رو

 8. says: (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی

  characters شوهر آهو خانم (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download شوهر آهو خانم، کتابی است که سال‌ها اسمش گوشه ذهنم بود و تنها ذهنیت من در مورد آن حاصل از کتاب‌های ادبیات مدرسه و آمادگی برای امتحانات و کنکور و بود همان دوره‌ای که لذت ادبیات را نچشید

 9. says: (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download

  characters شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد و نه دلش می خ

 10. says: علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی characters شوهر آهو خانم

  (PDF/EPUB) [شوهر آهو خانم] º علی‌محمد افغانی characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی خبوقتی تموم شد فقط حس خراشیدگی روحی داشتم و ظلم و خیانت مردها به اسم اسلام و زنانی که ظلم شده بهشون و مایه لذت دیگرانند و احتمالا در زمان خودش خیلی آوانگارد نوشته شده بوده بنظرم که هنوز این نگاه هست و برابری اجتماعی و جایگاه زن به عنوا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

characters شوهر آهو خانم

علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی characters شوهر آهو خانم شوهر آهو خانم نخستین اثر نویسنده ی آن محسوب می شود که با استقبال بی نظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شد انتشار این رمان حجیم در سال 1961 حادثه ای مهم در بازار کتاب و ادبیات داستانی ایران بودعلی محمد افغانی این رمان را د. Showhar e Ahou Khanom Lady Ahou s Husband Ali Mohammad AfghaniAfghani wrote his masterpiece Lady Ahou s Husband while in prison The novel was published in 1961 2000 1340 863 1345 887 1372 778 9643511103 1377 811 9645732522 1383 20 1340 1333 1338 1313

characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانیشوهر آهو خانم

علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی characters شوهر آهو خانم ?ون مایه اصلی داستان با واقعیّت اسف بار زندگی زنان در لایه های پائینی جامعه در آ ن سالها ارتباطی نزدیک دارد و در نکوهش آئین چند همسری است در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی شده است?.

علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download

علی‌محمد افغانی ✓ 9 Read & Download characters ↠ E-book, or Kindle E-pub ✓ علی‌محمد افغانی characters شوهر آهو خانم ر سالهای زندان 1333 تا 1338 – نوشته است و پس از خروج از زندان اقدام به چاپ آن با هزینه ی شخصی می کند زیرا ناشری حاضر به مخاطره برای چاپ بر روی داستان بلند یک نویسنده ی ناشناس نمی شودداستان در سال 1313 در کرمانشاه رخ می دهد و د?. 500

 • 800
 • شوهر آهو خانم
 • علی‌محمد افغانی
 • Persian
 • 19 July 2019
 • null